กลุ่มศิษย์เก่าลูกคิด พ.ธ.

29 สิงหาคม 2551   งานสวดพระอภิธรรม
มารดาของคุณรจนา ทองสถิตย์ (หน่อย) รุ่น 2533
ณ วัดนิมมานรดี   เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

22 ตุลาคม 2550   งานสวดพระอภิธรรม
บิดาของคุณสุจิตตา ตันลิ่มสุน (นุช) รุ่น 2539
ณ วัดเทียนดัด   ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม

หมายเหตุ : กลุ่มลูกคิดขี้เมา ไปร่วมงานแทน กลุ่มศิษย์เก่าลูกคิด พ.ธ.

20 กันยายน 2550   งานสวดพระอภิธรรม
มารดาของคุณสุรพันธุ์ สรรพกิจจานนท์ (เล็ก) รุ่น 2528
ณ วัดจันทรประดิษฐาราม   ถนนเพชรเกษม 48 กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม 2549   งานสวดพระอภิธรรม
มารดาของคุณวันเพ็ญ อัครนวเสรี (เพ็ญ) รุ่น 2534
ณ วัดอนงคาราม   ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ