ความเป็นมาของที่นี่....
        ...ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า ก็ทำให้บรรดาจดหมาย จุลสาร แผ่นพับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวลูกคิด พ.ธ. เหลือเป็นเพียงความทรงจำ และมีการปรับตัวมาเป็น "เว็บไซต์" ซึ่งหลังจาก lukkid.net ได้เปิดตัวให้บริการชาวลูกคิด พ.ธ. มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น (ปัจจุบันปิดเว็บไปแล้ว) ก็เป็นโอกาสให้ "กลุ่มลูกคิดขี้เมา" (ชาวลูกคิดที่ชอบการสังสรรค์) จะสืบสานความสัมพันธ์ของพี่น้องลูกคิด...

6 พฤศจิกายน 2549 : ลูกคิดขี้เมาดอทคอม ก็เริ่มต้นเป็นช่องทาง สนทนา แลกเปลี่ยน ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ของชาวลูกคิด พ.ธ. โดยที่กลุ่มลูกคิดขี้เมาได้พยายามปรับปรุง ตามความเห็นของพี่น้องลูกคิด พ.ธ. จนได้มาซึ่งเว็บไซต์ที่อบอุ่นเป็นกันเอง   lukkid.pantown.com

4 สิงหาคม 2550 : เริ่มจดโดเมนเนม และจัดทำเว็บไซต์ตามที่เราพอจะทำได้ LUKKIDTHAI.com หรือ ลูกคิดไทยดอทคอม  ในระยะแรกๆ ก็มีการใช้เป็นบรรยากาศของ "ร้านกาแฟ" หรือ "มุมเล่า" เพื่อสังสรรค์ พูดคุย เฮฮา กันตามอัธยาศัย....

    ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย มีสื่อที่ทันสมัยมากขึ้น ... เว็บไซต์แห่งนี้จึงลดบทบาท เป็นเพียง Gallery บันทึกความทรงจำ เก็บบันทึกข้อมูลความรู้ เท่านั้น และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น LUKKID.COM หรือ ลูกคิดดอทคอม

    ทีมงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ... LUKKID.COM หากมีข้อเสนอแนะใดๆ โปรดอย่าลังเลใจที่จะบอกกับ ทีมงานลูกคิดดอทคอม

Memory of TCC Abacus Member